جستجو
Close this search box.

فرصت‌های شغلی

شما به دو صورت می‌توانید برای فرش پامچال درخواست همکاری ارسال نمایید:
1. بررسی موقعیت‌های شغلی موجود و ثبت درخواست همکاری با توجه به موقعیت انتخابی.
2. ارسال رزومه در بخش همکاری با پامچال و بیان تخصص‌ها و درخواست موقعیت شغلی انتخابی.

موقعیت‌های شغلی موجود

موقعیت‌های شغلی موجود در فرش پامچال را با زدن دکمه مشاهده نمایید.

همکاری با پامچال

چنانچه تخصصی دارید و مورد مناسب خود را در بخش موقعیت‌های شغلی پیدا نکردید، روی دکمه بزنید.

 
محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.