سوالات متداول


این نخ ها درجهت برعکس نخ پود در جهت طولی قرار می گیرند و نقش آن همان استحکام فرش است. این نخ ها اغلب از پنبه و پلی استر هستند.
نخ پود نخ های عرضی هستند که از زیر و روی گره های اصلی عبور می کنند و نقش آنها در فرش استحکام وثبات است. در واقع این نخ خاب ، کارش نگهداری نخ خاب است . جنس نخ پود معمولا از پنبه می باشد.
نخ خاب همان الیاف و نخ هایی است که در سطح فرش وجود دارند. این نخ ها قابل لمس هستند و می توان ان ها را با حرکت دست یا راه رفتن حس کرد. این نخ ها در فرش دستبافت از الیاف طبیعی مثل کرک، ابریشم طبیعی و پشم می باشد. اما در فرش ماشینی از الیاف مصنوعی استفاده می شود که نظیر آکریلیک ، پلی استر و پلی پروپن هستند.
همانطور که برای شانه فرش توضیحاتی را ارائه دادیم، فرش دارای دو جنبه طولی و عرضی است که تعداد گره درعرض را شانه یا تراکم عرضی می گویند و تعداد گره در واحد طول را تراکم طولی می گویند. تراکم فرش از حدود 1000 و پایین تر تا 3000 به بالا می باشد. مثلا فرش 700 شانه واقعی دارای تراکم طولی 2550 می باشد.
به طور کلی به تعداد گره های عرضی یک متر از فرش ماشینی شانه می گویند. شانه در انواع مختلفی است مثلا از فرش 500 شانه داریم تا فرش 1200 شانه. برای اینکه با مثال متوجه شوید، فرش هفتصد شانه را اگر برگردانید و در حالیکه یک متر از عرض فرش را در اختیار دارید، تعداد گره ها را بشمارید باید به عدد 70 برسید که بیانگر فرش هفتصد شانه خواهد بود.


افتخارات
دريافت گواهينامه ها، استانداردها و تقدیرنامه های ملی و بین المللی
افتخارات فرش ماشینی
فرش پامچال - نانو فرش