select
select
select
select


select
select
select
select
 • Jazmin. Chichak Collection

 • Carpet Properties
 • Code : 1253
 • Picks : 3600
 • Reeds : 1200
 • Colors : 8
 • Pile : 100% Acrylic (Heatset)
 • Weft : Cotton + Polyester
 • Warp : 100% Polyester
 • Height : 1±7
 • Style : Afshan
 • Collection : Chichak Collection
 • Price : TellSays
 • Colors
فرش ماشینی رنگ Silver
فرش ماشینی رنگ Dolphin
 • Home View Show
 • Product Details

فرش افشان جزمین یکی از جدیترین طرح های افشان 1200 شانه، فرش پامچال است. در طراحی این فرش از سایه های بسیار زیبا در متن فرش استفاده شده که باعث زیبایی بیشتر این فرش 1200 شانه طرح افشان شده است. این فرش 1200 شانه طرح افشان دارای تراکم 3600 و گل برجسته است. فرش 1200 شانه طرح جزمین در رنگ های نقره ای و دلفینی بافت می شود. 
فرش ماشینی طرح افشان بیشتر مناسب خانه های کوچک می باشد. فرش های طرح افشان به دلیل نداشتن ترنج و تا حدودی خلوت نشان دادن نقشه خود فضای منزل را بزرگ تر از آنچه که هست نشان می دهند.

    
 
  Family :
Email/Phone :
  Idea :
 
       
   
Our Honors
Honors Details
افتخارات فرش ماشینی
فرش پامچال - نانو فرش