تتیجه جستجو در مطالب
تاریخعنوان
1398/12/24فرش های ماشینی یکی از پرکاربردترین وسایلی است که ما از آن ها استفاده می کنیم به همین دلیل وجود ویروس ها و میکروب ها روی فرش احتمال بسیار زیادی دارد. برای این که این ویروس ها را از بین ببرید و محیط را ضدعفونی کنید ، بهتر است از مواد ضد عفونی کننده فرش ماشینی استفاده کنید.
1398/03/09شرکت فرش پامچال توانسته، با تکیه بر دانش و تجربه کارکنان و کارشناسان خود، با آزمودن فناوری نانو در تولید فرش ماشینی آکریلیک یک فرش نانویی را به تولید برساند.

افتخارات
دريافت گواهينامه ها، استانداردها و تقدیرنامه های ملی و بین المللی
افتخارات فرش ماشینی
فرش پامچال - نانو فرش